Gebelik Muayenelerinde Neler Yapılır?

Gebelik Muayenelerinde Neler Yapılır?

Her muayenede gebenin tansiyonuna bakılır. Nabzı sayılır. Kilosu kontrol edilir. Kilo alımı takip edilir. Gebenin şikâyetleri not edilir. Şikâyete göre tetkikler istenir.

İlk muayenede istenen tetkikler;

Tam kan sayımı, kan grubu tayini, babanın kan gurubu tayini, tam idrar tahlili, gerekli görülürse sifiliz testleri, HİV testi, açlık kan şekeri, hepatit B ve hepatit C istenen geleneksel testlerdir.

TORCH adı verilen testleri genelde doktor gerekli gördüğü durumlarda istemektedir. Bu testin herkese istenmesi konusu netlik kazanmamıştır.

Genelde kan sayımları her 3 ayda bir tekrarlanır. Kan sayımlarına göre demir takviyesi ilave edilebilir.

Son adet tarihinizi mutlaka bir kenara yazın. Son adet tarihinin başlangıç günü hamileliğin sonu yani doğum tarihini hesaplamada kullanılan önemli bir araçtır. Gebelikte her türlü kanama anormaldir. Yani son adet tarihinden sora kanama oluyorsa doktora bildirin. Gebeliğin toplam süresi 280 gündür. Bu tarih son adet tarihinin ilk gününden başlayarak sayılır. Toplam 40 hafta olarak hesaplanır. Doğumlar genelde son iki haftada olur. Tam 280. Günde doğma ihtimali %5 den daha azdır.

Gebelik muayenelerinde doktora daha önce geçirdiğiniz hastalıkları, ameliyatları mutlaka hatırlatın. Daha önceki gebelikte yaşadığınız sorunları mutlaka bildirin. Ailede var olan önemli genetik bozukluklardan veya hastalıklardan bahsedin. Daha önceki gebelikler doğulmamı sonuçlandı? Düşük veya küretaj olduysanız mutlaka doktorunuza bildiriniz.

Her muayenede gebelik ultrasonografisi yapılarak bebeğin, placenta yani bebeğin eşinin durumu ve bebeğin içinde bulunduğu sıvının miktarı değerlendirilir. Tüm bunlar bebeğin iyilik hali hakkında fikir verir.

11-14 haftaları arasında yapılan ense kalınlığı ölçümü çok önemlidir. Buna ilave edilen kimyasal testlerle bebekte olası kromozom bozuklukları ve merkezi sinir sistemi anormallikleri tespit edilebilir. Gereğinde aynı dönemde amniosentez ve koryon villüs biopsisi ile genetik inceleme yapılabilir. Erken gebelikte bir anormallik görülürse gebelik sonlandırılabilir.

Bu konuda anlatılanlar:

gebe muayenesi, gebe muayene zamanı,  gebe takibi, gebelik takibi,  gebelikte takip

Bir cevap yazın