Anomalili Bebeğin Anne Karnında Tespiti İçin Yapılan Testler

Anomalili Bebeğin Anne Karnında Tespiti İçin Yapılan Testler

Anormal bir bebeğin doğumu hem aile hem de toplum için önemli sorunları beraberinde getirir. Hem duygusal hem maddi açıdan önemli bir ağırlığa neden olan bu doğumların azaltılması tüm gelişmiş ülkeler tarafından önemsenen bir sağlık sorunudur.

Son yıllarda gelişen biyokimyasal analizler, ultrasonografi tetkikleri ve imcelemeleri sayesinde bu tür anormal gebeliklerin erken teşhis edilme şansı ortaya çıkmıştır. Erken teşhis edilen anormal gebelikler sonlandırılabilmektedir.

Son 15 yıl içinde uygulamaya konan tetkiklerden 14-16. Haftalarda yapılan üçlü test olarak bilinen testlerle özellikle down sendromu ve nöral tüp anormalliklerinin birçoğu tespit edilebilmiştir. Örneğin down sendromlu bebeklerin %60 kadarı bu testle tespit edilebilmiştir. Bu önemli bir ilerlemedir. Fakat bu haftalarda gebeliğin önemli derecede büyümesi, Test sonuçları ve karar aşamasında geçen süreçte katılırsa yaklaşık 20. Hafta civarında gebeliğin sonlandırılması önemli sıkıntılara neden olmaktadır. Özellikle anne bundan duygusal anlamda fazlaca etkilenmektedir.

Konu etiketleri;

üçlü test, dörtlü test, 16. hafta testleri, 11. hafta testi, 12. hafta testi, tarama testi, down sendromu tarama testi

Bu nedenle daha erken tanı koymanın önemi ortaya çıkmaktadır. Daha erken tanı için araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar sonrasında 11-12. Haftada yapılan ense kalınlığı ölçümü ve buna eklenen kan tahlilleri ile daha doğru sonuçlar veren yeni testler bulunmuştur. Bu testlere 1. Trimester tarama testleri denmektedir. Bu testlerin güvenilirliği ikinci trimester yani 16. Hafta civarında yapılan testlerden daha fazladır.  Böylece tanı daha erken haftalarda konmaktadır. Bu bize önemli avantajlar sağlar. Bunlardan en önemlileri anne ile gebelik arasındaki duygusal bağ henüz ilerlememiştir. İkincisi de gebeliği sonlandırmak teknik olarak daha kolaydır.

Bu konuda anlatılanlar;

üçlü test, dörtlü test, 16. hafta testleri, 11. hafta testi, 12. hafta testi, tarama testi, down sendromu tarama testi

Bir cevap yazın