İkinci Trimester Tarama 16. Hafta testleri

İkinci Trimester Tarama 16. Hafta testleri

İlk trimester yani 11 veya 12. Haftalarda yapılan testler,  kromozom anormalliklerinin tanısında hassas testlerdir. Erken tanı konması açısından ilk üç ay testleri çok önemli  testlerdir. Mutlaka yapılmalıdır.

Fakat bu testler açık nöral tüp defekti adı verilen ve omurgada açıklık olması,  sinir sisteminin kapanmaması sonucu oluşan doğumsal problemlerin tanısında yeterli değildir. Bu nedenle anne kanında bakılacak alfa feto protein yani AFP taramasının önemi büyüktür. Bunun için 15- 16. haftada bu test mutlaka yapılmalıdır. Tekrar tarama amaçlı bu teste serbest beta HCG ve AFP birlikte bakılabilir.  Bu iki değer bakılıp 1. Trimesterde yapılan testle birleştirilirse kromozom anormallik ihtimali bir kez daha taranmış olur.

İlk üç ayda yani ilk trimesterde açık nöral tüp defektinden şüphe edilirse amniosentez yapılarak daha ileri tetkik olan asetil kolin esteraz bakılıp %99 doğrulukla açık nöral tüp defekti tanısı konabilir.

Konu Etiketleri;

nöral tüp defekti, 16. hafta taraması, ikinci trimester taraması, gebelik tarama testleri, anomali taraması, AFP, asetil kolin esteraz,

Bir cevap yazın